Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Steekproef en totaalonderzoek

2 nadelen van een steekproef ten opzichte van een totaalonderzoek.

richar
Leerling mbo - dinsdag 5 februari 2002

Antwoord

1.

Kans op fouten (is de steekproef wel groot genoeg, is de steekproef wel representatief?)

2.

Uitspraken op basis van een steekproef zijn minder 'sterk' dan uitspraken op basis van een totaalonderzoek.

WvR
dinsdag 5 februari 2002

©2001-2024 WisFaq