Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Afleiden van de somregel van sinus

Hoe kan ik van de regel sin (a+b)= sin a·cos b+ cos a·sin b de formules sin(2a) en sin(a/2) afleiden. Alvast bedankt, roeten

Philip
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 25 mei 2003

Antwoord

Hoi,

Formule afleiden voor sin($\alpha$+$\beta$) = sin$\alpha$·cos$\beta$ + cos$\alpha$·sin$\beta$

Beschouw onderstaande rechthoek

q11584img1.gif

P en Q zijn zo gekozen dat $\angle$AQP = 90° en AP = 1.

$\angle$PQC = $\alpha$, want $\angle$BQA = 90° - $\alpha$ en $\angle$BQC = 180° (gestrekte hoek) $\Rightarrow$ $\angle$PQC = 180°-$\angle$BQA - $\angle$AQP = 180° - (90° - $\alpha$) - 90° = $\alpha$.

$\angle$APD = $\alpha$+$\beta$, dat zou je kunnen bewijzen a.d.h.v. een Z-hoek, want AB // DC $\Rightarrow$ $\angle$BAP = $\angle$DPA (je zou 't ook anders kunnen aanpakken: $\angle$ADP = 90°, $\angle$DAP = 90° - ($\alpha$+$\beta$) $\Rightarrow$ $\angle$ DPA = 180° - 90° - (90° - ($\alpha$+$\beta$)) = $\alpha$+$\beta$.

Nu gaan we 'n schema invullen (hou rekening met AP = 1)!

q11584img2.gif

In de rechthoek geldt dat AD = BQ + QC. A.d.h.v. de tabel kunnen we laten zien dat sin($\alpha$+$\beta$) = AQ·sin$\alpha$+PQ·cos$\alpha$, want sin$\alpha$=BQ/AQ en cos$\alpha$=CQ/PQ en sin($\alpha$+$\beta$) = AD.

Invullen levert: AD = AQ·BQ/AQ + PQ·CQ/PQ $\Rightarrow$ AD = BQ + CQ.

We kunnen die AQ en PQ ook vervangen. Krijgen we sin($\alpha$+$\beta$) = cos$\beta$·sin$\alpha$ + sin$\beta$·cos$\alpha$ en aangezien bij de vermenigvuldiging de factoren van plaats mogen ruilen (want 4·3 = 3·4 bijvoorbeeld) mogen we ook schrijven sin($\alpha$+$\beta$) = sin$\alpha$·cos$\beta$+cos$\alpha$·sin$\beta$.

Om de regel van cos($\alpha$ + $\beta$) te bewijzen kun je gebruikmaken van het feit dat PD = AB - PC, en op analoge wijze krijg je dat cos($\alpha$+$\beta$) = cos$\alpha$·cos$\beta$ - sin$\alpha$·sin$\beta$ (we noemen deze formules de somformules)

Je kunt nu ook op de verschilformules hieruit afleiden, maar dan moet je wel weten dat cos(-t) = cos(t), sin(-t) = -sin(t).

Formule afleiden voor sin(2$\alpha$)

sin(2$\alpha$) = sin($\alpha$+$\alpha$). Dus gewoon $\beta$ vervangen door $\alpha$ in bovenstaande formule.

sin($\alpha$+$\alpha$) = sin$\alpha$·cos$\alpha$ + sin$\alpha$·cos$\alpha$ = 2sin$\alpha$·cos$\alpha$.

cos(2$\alpha$) gaat analoog, je krijgt cos2$\alpha$ - sin2$\alpha$ als uitkomst.

Formule afleiden van sin(1/2$\alpha$)

Vervang in bovenstaande formule $\alpha$ door 1/4$\alpha$.

sin(2·1/4$\alpha$) = 2sin(1/4$\alpha$)·cos(1/4$\alpha$)

Ik hoop dat het zo wat duidelijker is geworden, zo niet dan hoor ik het wel,

Groetjes,

Davy.

Zie Meer informatie...

Davy
zondag 25 mei 2003

 Re: Afleiden van de somregel van sinus 

©2001-2023 WisFaq