De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath} Printen

Vertaling wiskunde Nederlands - Engels

In mijn klas zit een leerling uit Australie, die het
Nederlands wel voldoende machtig is om gewone dingen te
begrijpen, maar bij vraagstukken bijvoorbeeld heeft ze het soms moeilijk. Ze probeerde zelf reeds een woordenlijst aan te leggen, maar 'gewone' woordenboeken bevatten meestal geen wiskundige terminologie. Bestaat er op internet een site die ons daarbij kan helpen? Ik vond reeds een verwijzing naar een papieren boek 'handboek voor communicatie in de wiskunde', maar waar dit boek te kopen, vinden? Lukte ook niet. Hopelijk kunnen jullie ons helpen, alvast bedankt!

Karin
Docent - maandag 11 oktober 2004

Antwoord

Het boek 'handboek voor communicatie in de wiskunde' is gewoon te koop bij de Atheneum Boekhandel.
aanliggend adjacent
afgeleide derivative
aftrekking subtraction
berekening calculation
betegeling tessellation
bol sphere
breuk fraction
cosinus cosine
delen (door) divide (to)
derde macht cube power
derdemachtswortel cube root
doorsnede intersection
driehoek triangle
eindig finite
evenredig proportional
geheel getal integer
gelijkbenig driehoek isoceles triangle
gelijkzijdig equilateral
getallen numbers
gonio trigonometry
grafiek graph
grondtal base
halve bol hemisphere
hoek angle
hoek van 360 graden full angle
hoekpunt, top vertex
hoogte altitude
kans probability
kegel cone
knoop knot
kromme (lijn) curve
kubus cube
lichaam solid
lijnstuk line segment
loodrecht orthogonal
loodrecht perpendicular
macht power
meetkunde geometry
noemer denominator
omtrek circumference
omtrek perimeter
oneindig infinite
oneven odd
ongelijkheid inequality
oppervlak surface
oppervlakte area
optelling addition
overstaand opposite
priem prime
punt dot
raaklijn tangent line
rechthoek rectangle
rekenen arithmatics
rekenmachine calculator
rekenvoorschrift algorithm
rest remainder
rij array
scherpe (hoek) acute (angle)
schuine zijde hypotenuse
sinus sine
stelling theorem
stomp (hoek) obtuse (angle)
tangens tangent
teller numerator
veelhoek polygon
veelterm polynomial
veelvlak polyhedron
verdeling in drie gelijke delen trisection
verdeling in twee gelijke delen bisection
vergelijking equation
verhouding ratio
vermenigvuldigen (met) multiply (to)
verzameling set
vlak plane
wiskunde mathematics
wortel square root
zwaartelijn median


Hopelijk kunnen jullie met het lijstje uit de voeten...

Zie ook Math Terminology (Wiskundige termen)

Zie Wiskunde woordenlijst Nederlands Engels

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
zaterdag 16 oktober 2004home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3