Begrip en inzicht

Begrip en inzicht zijn het resultaat van lange leerlijnen, gecumuleerde kennis en complexe conceptuele netwerken en cognitieve structuren. In ons handboek vakdidactiek kwam ik (bij vakdidactiek 2) een 'rijk cognitief schema van het concept functie' tegen.

Figuur 1: eindverslag vakdidactiek 2

Volgens het Handboek Wiskundedidactiek (Drijvers, Streur & Zwaneveld, 2015)  is voor het aanleren van en omgaan met functies alleen het kennen van een formele definitie niet voldoende maar moet er ook conceptuele kennis van de functie zijn:

Maar is dat dan 'begrip en inzicht'? Of gewoon 'veel kennis'?

Zo'n 'rijk cognitief schema' is dus niet iets wat je zo maar even tussendoor doet. Het conceptuele netwerk is ergens begonnen en gaandeweg steeds verder uitgebreid, aangevuld en rijker geworden. (Van Ravenstein, 2007)

#willem

© 2024 WisFaq.nl