Opgaven uit de CITO voorbeeldtoets

Een verzameling vragen uit de rekentoets:

© 2020 WisFaq.nl