1. Een eenvoudige vergelijking oplossen

Balansmethode

3a + 4 = 10
(links en rechts 4 afhalen)
3a = 6
(links en rechts delen door 3)
a = 2

Handjesmethode

3a + 4 = 10
+ 4 = 10
= 6
dus 3a = 6
3 x = 6
= 2
dus a =2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

Rekenschema


en dan terugrekenen

dus a = 2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

© 2023 WisFaq.nl