WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op vrijdag 20 mei 2022

Lijnen en cirkels

Gegeven zijn de punten A(2p+1,4) + en B(5,p+8).

kiki
26-5-2021

Antwoord

De afstand tussen twee punten $A$ en $B$ kan je berekenen met:

$
d(A,B) = \sqrt {\left( {x_A - x_B } \right)^2 + \left( {y_A - y_B } \right)}
$

Vul de co÷rdinaten in en zoek voor welke waarde van $p$ de afstand $d(A,B)$ minimaal is.

Tip: $
\sqrt A
$ is minimaal als $A$ minimaal is.

Je kunt $
\eqalign{M\left( {\frac{{x_A + x_B }}
{2},\frac{{y_A + y_B }}
{2}} \right)}
$ invullen in de vergelijking van de lijn $k$ door $C$ en $D$:

$
\eqalign{\frac{x}
{6} + \frac{y}
{{ - 2}} = 1 }
$

Zou dat lukken?

Zie ook:

WvR
26-5-2021


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#92287 - Vlakkemeetkunde - Leerling bovenbouw havo-vwo