WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 4 juli 2020

Regelmatige 4-zijdige piramide

Ik heb moeite het beantwoorden van de volgende vragen. Ik weet niet of mijn tekening daarvoor geschikt is. Deze heb ik opgestuurd.

Teken een regelmatige 4zijdige piramide TABCD met ribbe grondvlak 6 en hoogte 4. Neem het snijpunt van AC en BD als oorsprong. Trek de lijn PQ als P het midden is van AB en Q het midden van CT is.
  1. Bepaal een vectorvoorstelling van vlak TAD en van vlak ABCD.
  2. Bepaal een vectorvoorstelling van van lijn PQ.
  3. Toon aan dat PQ evenwijdig is aan vlak TAD.
  4. Bereken de afstand van B tot vlak TAD.

mboudd
31-3-2020

Antwoord

Een goede tekening is bij dit soort opgaven wel een eerste vereiste, dus vooruit wat dacht je hiervan?

q89493img1.gif

Kun je dan verder?

WvR
31-3-2020


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#89493 - Lineaire algebra - Leerling mbo