WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 4 juli 2020

Afstand OB

Bij de volgende opgave krijg ik geen idee hoe je (als laatste) OB moet berekenen. De rest heb ik wel:

Punt P(2,14) ligt op lijn m. Lijn m staat loodrecht op de drager van de vector OA=(-3,4). Maak een tekening en noem B het snijpunt van m met de drager van OA.

a. Bereken OA en OP
b. Bereken de scherpe hoeken van driehoek OPB.
c. Bereken |OB|, de afstand van O tot m.

mboudd
3-3-2020

Antwoord

De vergelijking van $m$ is gelijk aan:

$
\eqalign{m:y = \frac{3}
{4}\left( {x - 2} \right) + 14}
$

Kun je nu de co÷rdinaten van B uitrekenen? Zo ja, dan weet je |OB| ook.

WvR
3-3-2020


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#89258 - Lineaire algebra - Leerling mbo