WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 23 januari 2021

Coordinaten berekenen

Gegeven is de functie: f(x)=x-2√x

a. bereken de lokale extremen van f.
b. Bereken de co÷rdinaten van het punt P van de grafiek van f waarvoor geldt dat de raaklijn in P een hoek van 135░ maakt met de positieve x-as.

a. na de afgeleide op 0 te stellen kom ik uit op het punt (1,-1) wat goed is
b ik zou niet precies weten hoe dit moet ik zit te denken aan tangens van de hoek.

mboudd
16-12-2019

Antwoord

Helemaal goed: de helling van een lijn is gelijk aan de tangens van de hoek tussen deze lijn en de positieve x-as. Tan(135░)=-1, dus eigenlijk wordt gevraagd naar het punt P waar de helling van f(x) gelijk is aan -1.

GHvD
16-12-2019


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#88841 - Functies en grafieken - Leerling mbo