WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 4 april 2020

Welke toets gebruiken voor significantie?

Hallo,

We zijn op onze school bezig om te onderzoeken wat de invloed is van slechte SE cijfers en onvoldoendes aan het einde van havo 4 op de slagingskansen in havo 5. Hiervoor hebben we alle onvoldoendes in havo 4 bekeken (SE's en einde rapport) en daarna gekeken of deze leerling in het jaar daarop in havo 5 is geslaagd. We willen nu gaan onderzoeken of we een bepaalde conclusie kunnen trekken zoals 'als leerlingen in havo 4 met 2 onvoldoendes over gaan naar havo 5 dan is dit van negatieve invloed op hun slagingskansen'. Welke toets (in SPSS) moeten we hierop loslaten?

We hebben de volgende uitkomst verkregen bij bijv de vergelijking onvoldoendes SE in havo 4:
	Geen onv	Wel onvoldoendes	totaal		
Rijlabels 0 1 2 3
Geslaagd 134 45 21 5 205
Niet geslaagd 9 12 7 3 31
Eindtotaal 143 57 28 8 236
Of moeten we gaan kijken naar het verband tussen het aantal onvoldoendes in havo 4 en in havo 5. Dus dat we per leerling bijvoorbeeld krijgen:
        aantal onv H4    aantal onv h5
leerling 1 2 3
leerling 2 1 2
En welke toets moeten we dan bij de 2e opties gebruiken om te kijken of het aantal onvoldoendes in havo 4 van invloed is op het aantal onvoldoendes in havo 5?

Alvast bedankt voor het bekijken.

Groet,
Robert

Robert
8-3-2019


Antwoord

Had je gedacht aan de chi-kwadraat-toets?Zou het daarmee lukken?

Ik kom uit op:

Chi²=17
aantal vrijheidsgraden is 3
de grenswaarde is 7,81
conclusie: afhankelijk

Er is dus wel iets aan de hand...:-)

Zie Plaatje...:-) [https://wiskundeleraar.blogspot.com/2019/03/chi-kwadraat.html]

WvR
8-3-2019


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#87707 - Statistiek - Student universiteit