WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zondag 14 augustus 2022

Geschiedenis formule van Cardano

Is de formule van de derdegraadsvergelijking echt ontdekt door Cardano of heeft iemand anders al eerder deze formule ontdek?.
Misschien niet helemaal wiskunde, maar ik hoop dat u er een antwoord op heeft.
Alvast bedankt

Michelle Balvert
13-3-2003

Antwoord

Uit spijkerschrift teksten kan worden afgeleid dat in de periode van de eerste Babylonische dynastie (Koning Hammurabi ca 1950 v chr.) al derdegraads vergelijkingen werden opgelost. Alhoewel daar niet echt met formules gewerkt werd en geen geschriften met echte formules teruggevonden zijn is het wel aannemelijk dat toendertijd al een systematiek ontwikkeld is voor het oplossen van (alle?) derdegraads vergelijkingen.

De Perzische wiskundige Jamsjid Al-Kashi (eerste helft 15e eeuw) loste derdegraads vergelijkingen op met behulp van itteratieprocessen of van trigonometrische methoden.

De oplossingen van de derdegraads vergelijkingen (volgens de formules van Cardano) zijn ontstaan in de beroemde wiskundeschool te Bologna. Hoogstwaarschijnlijk heeft professor Scipio del Ferro (gestorven in 1526) deze derdegraads vergelijkingen reeds opgelost. Hij heeft de oplossingen overigens alleen aan enkele vrienden bekend gemaakt en nooit gepubliceerd. Vervolgens zijn de formules herondekt/uitgewerkt door de Venetiaanse rekenmeester Tartaglia (de stotteraar) van wie Cardano hoogstwaarschijnlijk gewoon de formules gepikt heeft.

Met vriendelijke groet

JaDeX

jadex
13-3-2003


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#8491 - Geschiedenis - Leerling bovenbouw havo-vwo