WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 25 juni 2024

Re: Over termen en factoren

Wat zijn termen en factoren?

ceyhun
15-10-2015

Antwoord

Wat zijn termen?
Als je getallen (of uitdrukkingen) optelt dan noem je die getallen (of uitdrukking) termen. Een som bestaat dus uit twee of meerdere termen.

We spreken ook wel een een tweeterm of drieterm. Zo is $2x+2$ een voorbeeld van een tweeterm en $x^{2}-4x+2$ een voorbeeld van een drieterm.

Wat zijn factoren?
Als je twee of meerdere getallen (of uitdrukkingen) vermenigvuldigt dan noem je die getallen (of uitdrukkingen) factoren. De uitkomst van een vermenigvuldiging noem je een product en zo'n product bestaat uit twee of meerdere factoren.

WvR
15-10-2015


© 2001-2024 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#76560 - Rekenen - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo