WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zondag 11 april 2021

Re: Cirkelvormige beweging

Ik ben bang dat ik iets meer opfrissing nodig heb

Maike
2-1-2013

Antwoord

Cirkels rond O met straal r hebben vergelijking x2 + y 2 = r2.
Dit is in feite niets anders dan de stelling van Pythagoras.
Neem maar een punt P op de cirkel en trek PA loodrecht naar de x-as en PB loodrecht naar de y-as.
Dan is OA = x en OB = y en OP = r.

Met x = cos(t) en y = sin(t) krijg je x2 + y2 = cos2(t) + sin2(t) = 1 volgens de goniometrie.
Uit x2 + y2 = 1 volgt (zie regel 1) dat je het over een cirkel met straal 1 hebt, gelegen rond de oorsprong.
Helder? Zo ja, dan kun je verder. Zo nee, dan kom je weer terug.

MBL
2-1-2013


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#69417 - Goniometrie - Leerling bovenbouw havo-vwo