WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 22 september 2020

Convexe lichamen

Ik moet voor wiskunde een verslag maken over de formule van Euler. Deze formule is (volgens mij) geldig voor alle convexe lichamen. Ik moet ook weten of die voor de halfregelmatige veelvlakken geldig zijn. Wat ik me afvroeg is of halfregelmatige veelvlakken/archimedische veelvlakken ook convexe lichamen zijn... help me!
Groetjes

math
3-1-2009

Antwoord

Voor convexe lichamen geldt dat voor elke 2 punten A en B van dit lichaam ook elk ander punt tussen die punten tot het lichaam behoort. Concreet betekent dat dat er geen 'kuilen' in het lichaam zitten.

Op http://mathworld.wolfram.com/ArchimedeanSolid.html kan je halfregelmatige veelvlakken (Archimedische lichamen) vinden. Ik zie geen 'kuilen'. Jij wel?

Lukt het daarmee?

WvR
3-1-2009


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#57748 - Ruimtemeetkunde - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo