WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op woensdag 19 juni 2024

Hellingsgetal gelijk aan NUL, is een lineaire grafiek (constant wel)

a0 stijgende rechte lijn (lineaire grafiek)+hellingsgetal
a0 dalende grafiek (lineaire grafiek) -hellingsgetal
en a=0 het is een rechte lijn parallel / x-as, ergaat niet hetzelfde getal af of er komt hetzelfde getal niet bij. dus, IS EEN LINEAIRE GRAFIEK of FUNCTIE.(volgens de moderne wiskundeboek niet.EN volgens specialisten, hoe ziet er uit.EN Waarom...???? Bedankt Angelic

angelic
16-5-2008

Antwoord

Beste Angelic,
Goed dat je zo critisch bent!
Strict genomen hb je gelijk als je het hebt over lineaire grafieken, maar met een lineair verband wordt meestal bedoeld een eerste-graads functie.
De graad van een functie f(x) hangt af van de hoogste macht van x in die functie.
Bijvoorbeeld: f(x)=a*x2+bx+c is een tweede graads functie omdat er x2 in voorkomt.
Maar dan mag a geen 0 zijn, anders is het een eerste-graads functie.
Netzo is f(x)=ax+b een eerste-graads functie, maar ook daar mag a geen 0 zijn, anders is de graad 0.

Voor een mooie definitie zie:

http://www.wiskunde.eu/?pg=300011

Groet, Lieke.

ldr
16-5-2008


© 2001-2024 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#55564 - Functies en grafieken - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo