WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 18 juni 2024

DV beweging

Karretje met massa=10kg
lineaire bewging
t(0) - v=0m/s
aandrijving:
Fwrijving=-10 Newton
Faan=20-t Newton voor 0= t =10seconde
Faan=10 Newton voor t10seconde

A. werk de bewegingsvergelijking uit tot een DV in snelheid v(t)
B. Los de onder A opgestelde DV op voor de gegeven voorwaarde

Jo
28-1-2008

Antwoord

En wat is nu jouw vraag? Laten we aannemen dat je geen idee hebt hoe je dit moet aanpakken. Laten we ook aannemen dat de zwaartekracht loodrecht op de beweging staat. Je kent vast wel: F=ma. (De tweede wet van Newton: kracht verandert de beweging) De kracht (en dus ook de versnelling) is hier als een functie van de tijd gedefinieerd. Dus dat mag je schrijven als F(t)=ma(t) a(t)=F(t)/m.
M.b.v. bovenstaande kun je die versnellingsfunctie voor de beide intervallen bepalen. De wrijvingskracht op het karretje heeft altijd de richting tegen de beweging in. Die moet dus van de totale kracht worden afgetrokken.
Als ik nog toevoeg dat de afgeleide van v(t) gelijk is aan a(t)moet je er wel uitkomen. Succes.

ET
30-1-2008


© 2001-2024 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#54120 - Differentiaalvergelijking - Student hbo