WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 10 april 2021

Re: Afleiding opp vierhoek uit opp 2 driehoeken met sinus

De oppervlakte ABCD = 1/2 [(ac+bd) (sin B + D )].
De vraag is of je ac + bd door pq mag vervangen.

Herman
30-9-2007

Antwoord

Herman,
Je schrijft:
opp ABCD=1/2(ac+bd)sin((B+D)
Echter B+D=1800
Het is gewoon sin(B) of sin(D), die zijn gelijk.
Je mag niet ac+bd vervangen door pq, want in jouw benamingen zijn a en c geen tegenover elkaar gelegen zijden en b en d ook niet.
Kijk maar in het gegeven artikel.
Er geldt met jouw benamingen:
ab+cd=pq

Je kan wel zeggen:
opp ABCD=1/2(ab+cd)sin(ASB)=1/2pqsin(ASB)
S is snijpunt diagonalen.

ldr
30-9-2007


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#52305 - Goniometrie - Leerling bovenbouw havo-vwo