WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 19 september 2020

Snijpunt van een lijn en een zijvalk van een kubus

Gegeven: kubus ABCD.EFGH en punten P (midden van EF] en Q (snijpunt v/d diagonalen in het zijvlak BCGF)
Gevraagd: snijpunt zijvlak AEHD en rechte PQ

D'Hondt Evert
1-7-2007

Antwoord

PQ ligt in het vlak DCFE. Het snijpunt van PQ en het vlak ADHE ligt op de snijlijn van CDFE en ADHE.

WvR
1-7-2007


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#51557 - Ruimtemeetkunde - 2de graad ASO