WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 19 september 2020

Cartesische vergelijkingen

In een geijkte ruimte geeft men een rechte A en een vlak a:
A: x-5/2=y-2/4=3-z
a: 3x-2y-2z+7=0
a) Ga na dat A//a
b) Geef de vergelijking van het vlak door A en evenwijdig met a
kunnen jullie me tips geven hoe ik er aan moet beginnen
Thanks

giovanni armani
8-4-2005

Antwoord

Bepaal de richtvector van de rechte A. Je kunt dan aantonen dat deze richtvector behoort tot het vectorvlak a0 dat evenwijdig is met a.
Dus A is evenwijdig met a.

Alle vlakken evenwijdig met a0 voldoen aan 3x-2y-2z+t=0.
Bepaal nu een punt van de rechte A.
Zorg ervoor dat dit punt behoort tot een vlak evenwijdig met a0.LL
8-4-2005


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#36519 - Ruimtemeetkunde - 3de graad ASO