WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 15 april 2021

Normale verdeling

Er wordt vaak gezegd; neem aan dat de waarden normaal verdeeld zijn. Ik wil graag weten hoe bereken je de normale verdeling? Hoe kan je uitrekenen of iets normaal verdeeld is?

Alvast bedankt!
Nathan Groenendijk

Nathan Groenendijk
26-2-2004

Antwoord

Door de relatieve cumulatieve frequenties van een klassenindeling op normaal waarschijnlijkheidspapier uit te zetten. Er moet dan een min of meer rechte lijn ontstaan.

Wat ook wel kan: bepaal gemiddelde m en standaardafwijking s en controleer of ongeveer 68 % van de meetwaarden tussen de grenzen m-s en m+s zit en tevens 96 % tussen m-2s en m+2s.
Het is geen waterdichte methode, maar het geeft in ieder geval aan dat de verdeling op de normale kan lijken.

Meestal blijkt het wel uit het verhaal rond de opgave. Vaak gaat het over lengtes, gewichten, vulgemiddelden en wat dies meer zij: doorgaans worden die stochasten als normaal verdeeld beschouwd.

MBL
26-2-2004


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#20707 - Kansrekenen - Student hbo