WisFaq!

geprint op woensdag 16 oktober 2019

Normale verdelingen

Hallo,

We zijn bezig met normale verdelingen, daarbij moet je gebruik maken van binomcdf enz...maar wanneer gebruik je nou wat, dus:
- binomcdf, binompdf
- normalcdf, normalpdf

Tevens zou ik willen weten hoe je kan zien dat iets normaal verdeeld is, en of iets binominaal verdeeld is.

Het zou erg veel helpen als dit voor mij duidelijk was,
Alvast bedankt en nog een gelukkig nieuwjaar

RS
3-1-2004


Antwoord

Rens,

binompdf = Binomial Probability Density Function = binomiale kansdichtheidsfunctie binomiale kansverdeling.
binomcdf = Binomial Cumulative Density Function = binomiale cumulatieve dichtheidsfunctie binomiale cumulatieve kansverdeling
normalpdf = Normal Probability Density Function = normale kansdichtheidsfunctie normale kansverdeling
normalcdf = Normal Cumulative Density Function = normale cumulatieve kansdichtheidsfunctie normale cumulatieve kansverdeling

De kansverdeling (pdf) geeft je de kans op een individuele gebeurtenis, bijv. de kans dat je met een dobbelsteen 2 ogen gooit is 1/6, oftewel P(x~B(6,1/2)|x=2) = 1/6.
De cumulatieve kansverdeling geeft je de kans op een gebeurtenis uit een reeks mogelijke opeenvolgende gebeurtenissen, bijv. de kans dat je met een dobbelsteen 1, 2 of 3 ogen gooit is 1/2, oftewel P(x~B(6,1/2)|x3) = 1/2.
De binomiale kansverdeling gebruik je voor discrete gebeurtenissen, d.w.z. gebeurtenissen waarin individuele gevallen zijn te onderscheiden (bijv. het aantal ogen op een dobbelsteen, kruis of munt, het aantal gele ballen getrokken uit een vaas met gele en rode ballen, etc.).
De normale kansverdeling gebruik je voor continue gebeurtenissen, d.w.z. gebeurtenissen waarin de te meten variabele alle mogelijke tussenliggende waarden zou kunnen aannemen (bijv. gewicht, inhoud, temperatuur). Soms mag je wel de binomiale verdeling door de normale verdeling benaderen (meestal als het aantal waarnemingen voldoende groot is); raadpleeg hiervoor je eigen statistiekboek, want deze procedure vereist de nodige zorgvuldigheid!

KLY
3-1-2004


© 2001-2019 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#18182 - Kansverdelingen - Leerling bovenbouw havo-vwo