©2012 WisFaq

Omrekenen km/uur en m/s


Af en toe moet je snelheden omrekenen van meters per seconde naar kilometers per uur of andersom. Daar was een 'truuk' voor:

$
\large\frac{{meter}}
{{seconde}} \to \times 3,6 \to \frac{{kilometer}}
{{uur}}
$

$
\large\frac{{kilometer}}
{{uur}} \to :3,6 \to \frac{{meter}}
{{seconde}}
$

Maar waar komt dat vandaan? Wat moet je doen als je vergeten bent hoe dat precies zat?

Dan maar liever zo:

  • 15 km/uur = 15.000 m/uur = $\large\frac{15.000}{3.600}$ m/s $\approx$ 4,17 m/s
  • 6 m/s = 63600 m/uur = 21.600 m/uur = 21,6 km/uur

1 uur = 3600 seconden
1 kilometer = 1000 meter

Terug Home