©2012 WisFaq

Somrijen

Instap.
Wat zijn somrijen?
Som van een rekenkundige rij.
Wat is een rekenkundige rij?
De formule.
Som van een meetkundige rij.
Wat is een meetkundige rij?
De formule.
De som van de eerste n kwadraten.
De piramide van Chiops.
Een bewijs door inductie
De reekscalculator (met onderzoekssuggesties).
Somrijen op de TI-83

F.A.Q.

Terug Home