©2012 WisFaq

Ontbinden in priemfactoren

Op deze pagina kan je zien hoe je een getal kan ontbinden in priemfactoren. We nemen als voorbeeld 120.

Eerst deel je door 2 (als het kan). Zolang je kan delen door 2 doe je dat opnieuw. Gaat het niet meer, dan neem je 't volgende priemgetal, dat is 3. Kan je delen door 3? Dan deel je door 3. Zolang je kan delen door 3 doe je dat. Dan naar het volgende priemgetal, dat is 5. Enzovoort... Totdat je uiteindelijk op 1 uit komt.

Voorbeeld

 120
2----
 60
2----
 30
2----
 15
3----
 5
5----
 1

120 = 2³·3·5

Dus delen (eventueel met herhaling) door:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...

Voorbeeld 2

  242
 2----
  121
11----
  11
11----
  1

242 = 2·11²

Zie ook Grootste gemeenschappelijke deler en kleinste gemeenschappelijke veelvoud

Wortels vereenvoudigen

Je ziet hierboven dat $
\sqrt {120} = 2\sqrt {30}
$ en $
\sqrt {242} = 11\sqrt 2
$

Terug Home