Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Omrekenen km/uur en m/s


Af en toe moet je snelheden omrekenen van meters per seconde naar kilometers per uur of andersom. Daar was een 'truuk' voor:

$
\large\frac{{meter}}
{{seconde}} \to \times 3,6 \to \frac{{kilometer}}
{{uur}}
$

$
\large\frac{{kilometer}}
{{uur}} \to :3,6 \to \frac{{meter}}
{{seconde}}
$

Maar waar komt dat vandaan? Wat moet je doen als je vergeten bent hoe dat precies zat?

Dan maar liever zo:

  • 15 km/uur = 15.000 m/uur = $\large\frac{15.000}{3.600}$ m/s $\approx$ 4,17 m/s
  • 6 m/s = 63600 m/uur = 21.600 m/uur = 21,6 km/uur

1 uur = 3600 seconden
1 kilometer = 1000 meter


©2004-2023 WisFaq