Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Voorbeeld 3

Je wilt de vergelijking $
\eqalign{\frac{{p^2 }}
{2} + \frac{1}
{p} - 2 = 0}
$ oplossen. Dat gaat zo:

Stap 1

$
\eqalign{
  & \frac{{p^2 }}
{2} + \frac{1}
{p} - 2 = 0  \cr
  & p^2  + \frac{2}
{p} - 4 = 0  \cr
  & p^3  + 2 - 4p = 0  \cr
  & p^3  - 4p + 2 = 0 \cr}
$

Je krijgt dan een derdegraadsvergelijking die je kan proberen op te lossen.


©2004-2023 WisFaq