Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Voorbeeld 2

Je wilt de vergelijking $x^3-3x^2-5x+2=0$ oplossen. Invullen in de formule van Cardano geeft:

$
\eqalign{
  & p =  - 8  \cr
  & q =  - 5  \cr
  & W = \frac{{i\sqrt {4119} }}
{9} \cr}
$

Maar dan!?wink

Dat scheelt...sad

$
x \approx 4,10 \vee x \approx 0,34 \vee x \approx  - 1,44
$


©2004-2023 WisFaq