Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Voorbeeld 1

Je wilt de vergelijking $1001x^3-933x^2+279x-27=0$ oplossen.

De waarde van $d$ is niet nul dus je kunt geen $x$ buiten haakjes halen. Er is ook niet direct een voordehandliggende oplossing in beeld. Je GR geeft mogelijk ook niet direct uitsluitsel.

De formule van Cardano

Invullen van de coëfficiënten $a$ t/m $d$ in de formule van Cardano geeft:

$
\eqalign{
  & p =  - \frac{{10884}}
{{1002001}}  \cr
  & q =  - \frac{{358720}}
{{1003003001}}  \cr
  & W = \frac{{144i\sqrt 3 }}
{{1002001}}  \cr
  & x = \frac{3}
{7} \cr}
$

Je kunt dan verder oplossen met ontbinden. Eerst maar 's de staartdeling:

$ \eqalign{ & x - \frac{3} {7}/1001x^3 - 933x^2 + 279x - 27\backslash 1001x^2 - 504x + 63 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {1001x^3 - 429x^2 } \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 504x^2 + 279x - 27 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline { - 504x^2 + 216x} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,63x - 27 \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {63x - 27} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \cr} $

Dat schiet al lekker op...

Je krijgt:

$ \eqalign{ & 1001x^3 - 933x^2 + 279x - 27 = 0 \cr & \left( {x - \frac{3} {7}} \right)\left( {1001x^2 - 504x + 63} \right) = 0 \cr & x = \frac{3} {7} \vee 1001x^2 - 504x + 63 = 0 \cr & ... \cr} $

Met de ABC-fomule:

$ \eqalign{ & x_{2,3} = \frac{{504 \pm \sqrt {\left( { - 504} \right)^2 - 4 \cdot 1001 \cdot 63} }} {{2 \cdot 1001}} = \frac{{504 \pm \sqrt {1764} }} {{2002}} \cr & x_2 = \frac{{504 - \sqrt {1764} }} {{2002}} = \frac{3} {{13}} \cr & x_3 = \frac{{504 + \sqrt {1764} }} {{2002}} = \frac{3} {{11}} \cr} $

Oplossing

$ \eqalign{ & 1001x^3 - 933x^2 + 279x - 27 = 0 \cr & \left( {x - \frac{3} {7}} \right)\left( {1001x^2 - 504x + 63} \right) = 0 \cr & x = \frac{3} {7} \vee 1001x^2 - 504x + 63 = 0 \cr & x = \frac{3} {7} \vee x = \frac{3} {{11}} \vee x = \frac{3} {{13}} \cr} $

Opgelost...


©2004-2023 WisFaq