Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

4. Ontbinden

Je wil de vergelijking $
x^3  + 5x^2  - x - 5 = 0
$ oplossen. Je kunt snel zien dat $x=1$ een oplossing is door het optellen van de coëfficiënten $a$ t/m $d$. Als daar nul uitkomt weet je dat $x=1$ een oplossing is. Je kunt de coëfficiënten ook om en om optellen en aftrekken. Als daar nul uitkomt weet je dat $x=-1$ een oplossing is.

Voor $
x^3  + 5x^2  - x - 5 = 0
$ geldt dat zowel 'optellen' als 'om en om optellen' nul geeft. Kennelijk zijn $x=1$ en $x=-1$ oplossingen. In dat geval kan je ontbinden met $x^2-1$. Dat is wel bijzonder....

Los op:

$
x^3  + 5x^2  - x - 5 = 0
$

Uitwerking:

$1 + 5 + -1 + -5 = 0\to x=1$
$1 - 5 + -1  + 5 = 0\to x=-1$

$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$

Maak een staartdeling:

$ \begin{array}{l} x^2 - 1/x^3 + 5x^2 - x - 5\backslash x + 5 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {x^3 - x} \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5x^2 - 5 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underline {5x^2 - 5} \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{array} $

Conclusie:

$ \begin{array}{l} x^3 + 5x^2 - x - 5 = 0 \\ \left( {x^2 - 1} \right)\left( {x + 5} \right) = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \vee x + 5 = 0 \\ x = - 1 \vee x = 1 \vee x = - 5 \\ \end{array} $

Opgelost...


©2004-2023 WisFaq