Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Opgaven voor functies met een parameter

Uit Getal en Ruimte voor VWO klas 3 extra opgaven voor functies met een parameter (wiskunde B)

Zie Parameter


Opgave 1
Gegeven zijn de functies $f_p(x)=px^2+2px+3$
  • $f_p$ een negatief minimum heeft
  • $f_p$ een negatief maximum heeft

Opgave 2

Voor welke getallen p snijdt de grafiek van f de x-as in twee verschillende punten?

$f(x)= x^2+2px-1$


Opgave 3

Je hebt 2 functies:

$f(x)= 4x^2 + 4x -3$
$g(x)= -4x + b$

Deze twee grafieken snijden elkaar, je moet dan $b$ uitrekenen. Hoe doe je dit?


Opgave 4

Voor welke waarde van p raakt de grafiek de x-as?

$x\to x^2+(p-2)x-p+4$


Opgave 5

Gegeven is $y=3x^2+12x+p$.
Voor welke $p$ is de extreme waarde van $f$ gelijk aan $8$?©2004-2023 WisFaq