Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Begrip en inzicht

Begrip en inzicht zijn het resultaat van lange leerlijnen, gecumuleerde kennis en complexe conceptuele netwerken en cognitieve structuren. In ons handboek vakdidactiek kwam ik (bij vakdidactiek 2) een 'rijk cognitief schema van het concept functie' tegen.

Figuur 1: eindverslag vakdidactiek 2

Volgens het Handboek Wiskundedidactiek (Drijvers, Streur & Zwaneveld, 2015)  is voor het aanleren van en omgaan met functies alleen het kennen van een formele definitie niet voldoende maar moet er ook conceptuele kennis van de functie zijn:

  • Een student heeft een rijk cognitief schema van het concept functie nodig dat flexibel ingezet kan worden. De student moet zich bij een functie meerdere voorstellingen kunnen indenken en flexibel kunnen wisselen van representatie  (bv. formule - grafiek - tabel) om zodoende een betere probleemoplosser te worden.

Maar is dat dan 'begrip en inzicht'? Of gewoon 'veel kennis'?

Zo'n 'rijk cognitief schema' is dus niet iets wat je zo maar even tussendoor doet. Het conceptuele netwerk is ergens begonnen en gaandeweg steeds verder uitgebreid, aangevuld en rijker geworden. (Van Ravenstein, 2007)


©2004-2024 WisFaq