Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Vergelijkingen met beiderzijds kwadraten oplossen

Ik ben aan het werk en moet alle oplossingen voor x bepalen voor vergelijkingen. In de laatste stap hiervan zie ik bij eenvoudige opgaven de oplossing, maar ik krijg hem niet beredeneerd, waardoor complexere opgaven dan niet meer lukken.

Voorbeeld

$
\eqalign{
  & a.\,\,\,(x + 1)^2  = \left( {2x - 1} \right)^2   \cr
  & b.\,\,\,(3x - 1)^2  = (x - 1)^2   \cr
  & c.\,\,\,\left( {2x + 5} \right)^2  = (3 - x)^2  \cr}
$

Uitwerking

Maak gebruik van de stelling:

$
A^2  = B^2  \Rightarrow A = B \vee A =  - B
$

a.

$
\eqalign{
  & (x + 1)^2  = \left( {2x - 1} \right)^2   \cr
  & x + 1 = 2x - 1 \vee x + 1 =  - 2x + 1  \cr
  &  - x =  - 2 \vee 3x = 0  \cr
  & x = 2 \vee x = 0 \cr}
$

b.

$
\eqalign{
  & (3x - 1)^2  = (x - 1)^2   \cr
  & 3x - 1 = x - 1 \vee 3x - 1 =  - x + 1  \cr
  & 2x = 0 \vee 4x = 2  \cr
  & x = 0 \vee x = \frac{1}
{2} \cr}
$

c.

$\eqalign{
  & {\left( {2x + 5} \right)^2} = {(3 - x)^2}  \cr
  & 2x + 5 = 3 - x \vee 2x + 5 =  - (3 - x)  \cr
  & 3x =  - 2 \vee 2x + 5 =  - 3 + x  \cr
  & x =  - \frac{2}{3} \vee x =  - 8 \cr} $


©2004-2023 WisFaq