Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Lineaire algebra

Links

 Matrices
Van alles over definitie, bewerkingen, eigenschappen, determinanten en vergelijkingen.

 Vectorruimten en lineaire afbeeldingen
In dit hoofdstuk wordt de basis gelegd van de lineaire algebra. Zoals in de vorige hoofdstukken vertrekken we weer van een rigoureuze wiskundige aanpak.

FAQ's

Extra


©2004-2023 WisFaq