Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

WisFaq - de digitale wiskundevraagbaak

Willem van Ravenstein - Hogeschool Rotterdam
Martin van Reeuwijk - Freudenthal Instituut, Utrecht

docenten (v)mbo, havo en vwo

WisFaq, www.wisfaq.nl, functioneert sinds augustus 2001 als de Nederlandse website om vragen over wiskunde en wiskundeonderwijs te stellen en beantwoord te krijgen! Na een jaar voorzichtig experimenteren is WisFaq nu robuust en degelijk om de grote markt op te gaan.

In deze sessie laten we zien wat WisFaq is en hoe het werkt (bijvoorbeeld, wie beantwoorden al die vragen eigenlijk?) en gaan we op zoek in de al beantwoorde vragen naar bijzondere antwoorden.

Vanzelfsprekend krijgt u de kans om mee te denken over hoe WisFaq nog beter kan functioneren.

ICT conferentie 2003


©2004-2023 WisFaq