Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Inhoud van een cilinder

p2079img1.gif

Een cilinder bestaat uit een cirkel of ellips als grondvlak en bovenvlak. Alle doorsneden van de cilinder, evenwijdig aan het grondvlak, zijn identiek.

  • inhoud = oppervlakte grondvlak × hoogte
  • inhoud = $\pi r^2 \times h$

Voorbeeld

Een cilinder heeft een diameter van 8 cm en een hoogte van 10 cm.

  • Bereken de inhoud van deze cilinder.

Uitwerking

De straal van de grondcirkel is 4 cm en de hoogte is 10 cm. De inhoud is dan gelijk aan:

  • $\pi·4^2·10\approx502,7cm^3$

F.A.Q.


©2004-2024 WisFaq