Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Wiskundige symbolen

$+$ plus
$-$ min
$:$ gedeeld door, verhouding
$/$ gedeeld door
$\times$ keer, maal
$\cdot$ keer, maal, scalair product
$=$ is gelijk aan
$\equiv$ is identiek aan, is per definitie
$\neq$ is niet gelijk aan
$\approx$ is ongeveer gelijk aan
$\gt$ is groter dan
$\ge$ is groter dan of gelijk aan
$\lt$ is kleiner dan
$\le$ is kleiner dan of gelijk aan
$ \pm$ plus of min, foutenmarge
$\mp$ min of plus
$\mathbf{C}$ verzameling van complexe getallen
$\mathbf{Z}$ verzameling van gehele getallen
$\mathbf{N}$ verzameling van natuurlijke getallen
$\mathbf{Q}$ verzameling van rationale getallen
$\mathbf{R}$ verzameling van reële getallen
$\forall$ voor alle
$\exists$ bestaat er
{} verzameling
$\sqrt{}$ wortel
$*$ operatie
$\angle$ hoek
$\parallel$ is evenwijzig met
$\sim$ is gelijkvormig met
$\bot$ loodrecht
$\cap$ doorsnede
$\cup$ vereniging
$\subset$ is een deelverzameling van
$ \not\subset$ is niet een deelverzameling van
$\in$ is een element van
$\not\in$ is niet een element van
$\emptyset$ lege verzameling
$\Delta$ toename
% procent
$'$ eerste afgeleide, minuten (hoeken)
$''$ tweede afgeleide, seconden (hoeken)
$^o$ graden
$\Leftrightarrow$ is equivalent met
$\Rightarrow$ implicatie
$!$ faculteit
$\infty$ oneindig
$\int{}$ integraal
$\to$ nadert naar
$\sum {}$ som
$\prod {}$ product

©2004-2023 WisFaq