Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Uitwerkingen

Opgave 1

$
\eqalign{
& a. \cr
& 3x + 4 < 9x - 14 \cr
& - 6x < - 18 \cr
& x > 3 \cr
& \cr
& b. \cr
& - \frac{1}
{3}x - 14 \ge 7 \cr
& - \frac{1}
{3}x \ge 21 \cr
& x \le - 63 \cr
& \cr
& c. \cr
& 2(4 - x) \le 9(x + 2) \cr
& 8 - 2x \le 9x + 18 \cr
& - 11x \le 10 \cr
& x \ge - \frac{{10}}
{{11}} \cr}
$

Opgave 2

a.

Los op: $\eqalign{\frac{x^{2}-8x+12}{x^{2}-9}\ge0}$

De teller is nul bij $x=2$ en $x=6$.
De noemer is nul bij $x=-3$ en $x=3$.

p1967img1.gif

Oplossing: $x\lt-3\vee2\le x\lt3\vee x\ge6$


b.

Los op: $\eqalign{\frac{2x}{x^{2}-9x-22}\ge0}$

De teller is nul bij $x=0$ en de noemer is nul bij $x=-2$ en $x=9$.

p1967img2.gif

Oplossing: $-2\lt x\le0\vee x\gt11$

c.

$
\eqalign{
  & x < \frac{4}
{x}  \cr
  & x - \frac{4}
{x} < 0  \cr
  & x \cdot \frac{x}
{x} - \frac{4}
{x} < 0  \cr
  & \frac{{x^2 }}
{x} - \frac{4}
{x} < 0  \cr
  & \frac{{x^2  - 4}}
{x} < 0 \cr}
$

Oplossing: $x\lt-2\vee 0\lt x\lt2$

Opgave 3

$
\eqalign{
  & \frac{{x^2  - 4x + 2}}
{{x - 1}} \le x + 2  \cr
  & \frac{{x^2  - 4x + 2}}
{{x - 1}} - (x + 2) \le 0  \cr
  & \frac{{x^2  - 4x + 2}}
{{x - 1}} - \frac{{\left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right)}}
{{x - 1}} \le 0  \cr
  & \frac{{x^2  - 4x + 2}}
{{x - 1}} - \frac{{x^2  + x - 2}}
{{x - 1}} \le 0  \cr
  & \frac{{ - 5x + 4}}
{{x - 1}} \le 0  \cr
  & x \le \frac{4}
{5} \vee x > 1 \cr}
$

Opgave 4

$ \eqalign{ & \sqrt x + x^2 \le 2\left( {x + 5} \right) \cr & Y1 = \sqrt x + x^2 \cr & Y2 = 2\left( {x + 5} \right) \cr} $

p1967img4.gifp1967img5.gif

Het snijpunt is $(4,18)$. Y1 heeft als 'startpunt' (0,0).

Oplossing: $0\le x\le 4$


©2004-2024 WisFaq