Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Parameterkrommen

Bij parameterkrommen worden de plaats van x en y apart gegeven als functie van de tijd t. Dat ziet er bijvoorbeeld zó uit (een aantal t-waarden zijn bij de figuur gezet):

q2331img1.gif

q2331img2.gif

De variabele t is de parameter. Voor allerlei waarden van t kun je nu x en y berekenen en het punt (x,y) tekenen in een assenstelsel. Dat geeft je dan de kromme K.

©Wiswijzer©2004-2023 WisFaq