Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Formules voor cirkel, bol, cilinder en nog wat...Cirkel, bol en cilinder

Cirkel:

Omtrek=$2\pi r$
Oppervlakte=$\pi r^{2}$

Bol:

Oppervlakte=$4\pi r^{2}$
Inhoud=$\frac{4}{3}\pi r^{3}$

Cilinder:

Oppervlakte=$2\pi rh+2\pi r^{2}$
Inhoud=$\pi r^{2}h$


Inhoud van een horizontale cilinder

We nemen een horizontaal geplaatste cilinder met een doorsnede van d cm en een lengte van a cm. Het vloeistofnivo staat op een hoogte van h cm. Hoeveel vloeistof zit er nu in de cilinder?

Voorbeeld

Neem d=2, a=6 en h=0,45 dan:

Met de Ti83 kan je dit benaderen met de functie fnInt:
12*fnInt(V(-x2+2x),x,0,0.45)=3.174552221

Horizontale cilinder (2)

Een andere formule voor de inhoud van een horizontale tank is:

Zie Excelblad Mazouttank


De R-index

"Is er een formule te bedenken voor de effectiviteit van verpakkingen?"

Zie Effectiviteit van verpakkingen.


Oppervlakte kegel

"Hoe bereken je oppervlakte van een kegel?"

Zie Afleiden van de formule voor de oppervlakte kegel.


Oppervlakte van de mantel van een afgeknotte kegel

"Hoe bereken je oppervlakte van de mantel van een afgeknotte kegel?"'Wortelformule' voor derdegraads vergelijkingen

"Bestaat er niet een soort 'abc-formule' voor derdegraads vergelijkingen?"

Zo eenvoudig als bij tweedegraads vergelijkingen zal het gaan. Hieronder staat de oplossing voor de vergelijking -x3+ax2+bx+c=0. Uiteraard kun je elke derdegraadsvergelijking omwerken tot deze vorm.

In de formule staat if(p<0){complex}. Dit betekent dat de oplossingen complex zijn.


De abc-formule

Voor een tweedegraads vergelijking van de vorm:

ax2 + bx + c = 0

kun de oplossingen uitrekenen met:

Zie abc-formule


Bolkap

Oppervlakte

Inhoud

De hoogte bij gegeven r en r1

q276img1.gif

Zie ook Volume bolkap


Brekingswet van Snellius

De invallende lichtstraal en de uittredende lichtstraal/gebroken straal liggen in hetzelfde vlak. De specifieke brekingsindex (die voor iedere combinatie van stoffen anders is) is constant:

$\eqalign{\frac{\sin i}{\sin r}=constant=n}$

Hierin:
i = hoek van inval
r = hoek van breking
n = brekingsindex (zie binas)

Bij overgang van een optisch 'dichtere' naar optisch 'minder dichte' stof (vb. water $\to$ lucht) vindt breking van de normaal af plaats. Lichtstralen zijn omkeerbaar dus van lucht naar water breekt licht naar de normaal toe. De grenshoek is de hoek van inval waarbij de hoek van breking 90 graden is. De grootte van de grenshoek volgt uit:

$\eqalign{\sin{g}=\frac{1}{n}}$

Hierin:
g = grenshoek
n = brekingsindex


Omtrek en oppervlakte van een ellips

De oppervlakte van een ellips kan je berekenen met de formule:

Opp(ellips)=$\large\pi$·a·b

Hierin zijn a en b de 'stralen' van de ellips (zie tekening). Als a=b gaat de formule over in:

Opp(cirkel)=$\large\pi$·r2

De omtrek is een heel ander verhaal. Er bestaat geen eenvoudige formule om exact de omtrek van een ellips te berekenen. Op MathWorld@Ellipse kan je lezen dat de berekening van de omtrek te maken heeft met elliptische integralen van de tweede soort.

Op de website geven ze ook een manier om de omtrek te benaderen met een reeks:

Voor benaderingen van de omtrek kan je volgende formules gebruiken:

$
\eqalign{
  & {\text{Omtrek}} \approx \pi \sqrt {2(a^2  + b^2 )}   \cr
  & {\text{Omtrek}} \approx \pi \left[ {3(a + b) - \sqrt {\left( {a + 3b} \right)\left( {3a + b} \right)} } \right]  \cr
  & {\text{Omtrek}} \approx \pi \left( {a + b} \right)\left( {1 + \frac{{3h}}
{{10 + \sqrt {4 - 3h} }}} \right) \cr}
$Oppervlakte cirkelsegment

q19553img1.gif

Er is een vrij lastige formule af te leiden als R en h bekend zijn.
q19553img2.gif

De laatste formule geeft een redelijke benadering als c en h bekend zijn.

Zie BronFAQ's


©2004-2024 WisFaq