Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Een formule voor de inhoud van een vuilniszak

Op WisFaq kwam onlangs deze vraag binnen:

Komo zakken hebben de maten 60 x 80 cm vlak afgelegd, hoe bereken ik nu welke inhoud er in zo'n zak gaat in liters.

Nu blijkt dat er daarvoor 'gewoon' een formule bestaat:

$V = \LARGE \frac{{\frac{{p^{2}}}{\pi } \times \left( {L - \frac{p}{2} - x} \right)}}{{1.000}}$

V: inhoud in liter
p: breedte in cm
L: lengte in cm
x: breedte knoopstrook in cm 


©2004-2023 WisFaq