\require{AMSmath}

Antwoord

Antwoord

De optelregel geldt alleen als twee kansen disjunct zijn, dat wil zeggen: als A gebeurt, gebeurt B niet en als B gebeurt gebeurt A niet. In dit geval klopt dat dus niet, want je kan best 'kop' gooien en ook 'vijf'.

Blijft de vraag: wat is het dan wel!?

Oplossing 1

q373img1.gif Teken een boomdiagram en tel het aantal takken, die aan de voorwaarde voldoen! We zien: 7 takken van de 12 voldoen, dus de kans op kop of vijf is 7/12.

Oplossing 2

P(A of B)=P(A)+P(B)-P(A en B)
P(A of B)=1/2+1/6-1/12=7/12

Oplossing 3

Maak een kanstabel!

q373img2.gif

Zijn de gebeurtenissen 'gooi kop' en 'gooi vijf' onafhankelijk? Antwoord: ja, dus:

q373img3.gif

P(kop of vijf)=7/12


©2004-2022 WisFaq