\require{AMSmath}


A. Software voor beschrijvende statistiek

Voor het tekenen van histogrammen, frequentieverdelingen, frequentiepolygonen, boxplots e.d. zijn er verschillende programma's te gebruiken.

Hieronder zie je daar een overzicht van:

  • VisuStat Ignace Van de Woestyne - K.U.Brussel
    Het programma VisuStat moet gezien worden als een hulpmiddel bij een introductie tot de statistiek door een aantal statistische begrippen en eigenschappen te visualiseren. Tevens laat het programma toe snel steekproeven te genereren waarmee dan naar hartelust kan worden geŽxperimenteerd.
  • WinStats Peanut SoftWare
    Winstats provides access to scatter plots, curve fitting, histograms, statistical data, and standard theoretical probability distributions. It also simulates dealing cards, sampling candy, tossing darts, needles and coins. There are two least-squares demos and a confidence-interval demo.

©2004-2020 WisFaq