Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

3. Rekenregels breuksplitsen

Voor rationale functies met een getal of eerstegraads functie als teller en een tweedegraad functie als noemer zijn er 3 mogelijkheden:

$
\eqalign{
  & 1.\,\,De\,\,noemer\,\,heeft\,\,2\,\,nulpunten:  \cr
  & \frac{{p\left( x \right)}}
{{q\left( x \right)}} = \frac{{ax + b}}
{{c\left( {x - i} \right)\left( {x - j} \right)}} = \frac{A}
{{c\left( {x - i} \right)}} + \frac{B}
{{\left( {x - j} \right)}}  \cr
  & 2.\,\,De\,\,noemer\,\,heeft\,\,1\,\,nulpunt:  \cr
  & \frac{{p\left( x \right)}}
{{q\left( x \right)}} = \frac{{ax + b}}
{{c\left( {x - i} \right)^2 }} = \frac{A}
{{c\left( {x - i} \right)}} + \frac{B}
{{\left( {x - i} \right)^2 }}  \cr
  & 3.\,\,De\,\,noemer\,\,heeft\,\,geen\,\,nulpunten:  \cr
  & \frac{{p\left( x \right)}}
{{q\left( x \right)}} = \frac{{ax + b}}
{{cx^2  + dx + e}} = \frac{{ax}}
{{cx^2  + dx + e}} + \frac{b}
{{cx^2  + dx + e}} \cr}
$

Voorbeeld 1

$
\Large\frac{{5x + 1}}
{{x^2  - 1}} = \frac{{5x + 1}}
{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} = \frac{A}
{{x - 1}} + \frac{B}
{{x + 1}}
$

Voorbeeld 2

$
\Large\frac{{3 - 5x}}
{{x^2  - 4x + 4}} = \frac{{3 - 5x}}
{{\left( {x - 2} \right)^2 }} = \frac{A}
{{x - 2}} + \frac{B}
{{\left( {x - 2} \right)^2 }}
$

Oefening: Werk deze voorbeelden verder uit.

F.A.Q.

Extra


©2004-2023 WisFaq