Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

2. Constructie van tovervierkanten

Bij een vierkant van orde 3 lukt het vaak wel met wat proberen de getallen 1 t/m 9 op de juiste plaats te zetten, bij grotere vierkanten is een systematische aanpak onontbeerlijk.
De gebruikte methoden hangen mede samen met de orde van het vierkant:


©2004-2024 WisFaq