\require{AMSmath}


Historie

Tijdens het overleg van wiskundewebmasters is het idee ontstaan van een centrale digitale vraagbaak t.a.v. wiskundeonderwijs. Veel webmasters krijgen van tijd tot tijd allerlei meer algemene vragen binnen over wiskunde(onderwijs). Het goed beantwoorden hiervan is relatief tijdrovend. Vaak worden de vragen ook niet aan de juiste persoon/instantie gesteld zodat weer doorverwezen moet worden. Een centrale plek op het web waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden, zou mooi zijn.

Het project sloot ook aan bij ideeŽn binnen het Wiskids-project, dat dit initiatief ook financieel heeft ondersteund.

In het najaar van 2001 was een prototype in de lucht, en sinds 2002 is de website volledig functioneel met als adres www.wisfaq.nl. WisFaq heeft een moderator, die de site ook ontworpen heeft en op basis van ervaringen en wensen steeds verder ontwikkelt. Gezien de vele vragen en de (vaak positieve) reacties voldoet WisFaq zeker in een behoefte.

BRON: Eindverslag WisWeb-project


©2004-2021 WisFaq