Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

2. Plannen

In onderstaand schema kan je zien waar nu in WisFaq de vragen, de antwoorden, de FAQ-vragen, de metadata en de actuele vragen staan. Je ziet dat er gebruik gemaakt wordt van een drietal databases. De vragen- en de antwoordenbak worden aangesproken door de hoofddatabase.

p1472img1.gif

Om nu een aantal functionaliteiten van WisFaq beter te kunnen implementeren ben ik van plan om een vierde database in gebruik te gaan nemen. Ik heb dit de contentdatabase genoemd, afgekort als CDB.

p1472img2.gif

In de CDB komen de bijdragen die ingeleid, geredigeerd, overzichtelijk gestructureerd, inhoudelijk, e.d. zijn. Uiteraard moeten deze pagina's makkelijk te onderhouden en uit te breiden zijn. Vooral is de metadata van groot belang!

Voorlopig beschouw ik de CDB meer als een extra laag waarin je een aantal dingen regelt die nu maar moeizaam met de vragenbak geregeld worden: het terugvinden van relevante vragen/antwoorden, de veel gestelde vragen, de overzichten, de bijbehorende links...e.d.


©2004-2023 WisFaq