Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

2. Constructie van tovervierkanten

Bij een vierkant van orde 3 lukt het vaak wel met wat proberen de getallen 1 t/m 9 op de juiste plaats te zetten, bij grotere vierkanten is een systematische aanpak onontbeerlijk.
De gebruikte methoden hangen mede samen met de orde van het vierkant:


©2004-2023 WisFaq