\require{AMSmath}

De getekende ruit

p2098img1.gif

In de getekende ruit past preciés een gelijkzijdige driehoek. De zijden van de gelijkzijdige driehoek zijn even lang als de zijden van de ruit. Bereken $\alpha$.


©2004-2018 WisFaq