\require{AMSmath}

Twee figuren

Gegeven zijn de volgende figuren:

q75778img1.gif

De omtrek van figuur A is tweemaal zo groot als de omtrek van figuur B. Stel, samen zijn ze 90.

  • Bereken dan p en k.

©2004-2020 WisFaq